Cursussen en Workshops


Apr, 20th

Loving Kindness Meditation

Geschreven door Sharonna met 1 commentaren

Ga zitten of liggen, sluit je ogen en visualiseer jezelf zoals je zit of ligt.

Stel je voor dat je je ouders voor je ziet en ook je grootouders en je overgrootouders.

Achter je zie je je partner, zijn of haar familie, jullie kinderen en kleinkinderen.

Links van je zie je je goede vrienden en familie; broers en zusters, ooms en tantes, neven en nichten.

Rechts van je visualiseer je al de mensen die je geholpen hebben jezelf te ontwikkelen, je leraren, coaches en gidsen.

Onder je visualiseer je alle natuur op aarde,  de bomen, bossen en oerwouden. De rivieren, meren en oceanen. Heuvels en bergen. Alle dieren en alle mensen.

Boven je visaliseer je al het Goddelijke, de overleden geliefdesn, zielen en gidsen die bij je horen.

 

Dan breng je je aandacht naar je hart en adem je rustig daar naar toe. Open je hart en laat je licht en liefde stromen.

Dan zeg je (mentaal);

 

Mogen we allemaal gezond en gelukkig zijn

Mogen we allemaal vredig en kalm zijn

Mogen we allemaal veilig en warm zijn

Mogen we allemaal vrij zijn van zorgen

Mogen we allemaal vrij zijn van angsten

Mogen we allemaal vrij zijn van boosheid

Mogen we allemaal vrij zijn van gevaar

Mogen we allemaal vrij zijn van dhukka, lijden.

Mogen we allemaal fysiek geluk vinden

Mogen we allemaal mentaal geluk vinden

Mogen we allemaal spiritueel geluk vinden

Mogen we allemaal emotioneel geluk vinden

Mogen we allemaal vitaal geluk vinden

Mogen we allemaal gemoedsrust vinden

Mogen al onze dromen en wensen uitkomen 

Mogen we maar niet gescheiden worden van ons goede geluk

Mogen we allemaal gelukkig in vrede leven.

 

Forgiveness

 

Als ik ooit iemand heb gekwetst, bewust of onbewust, vergeef het me dan alsublieft.

Als iemand mij ooit heeft gekwetst, bewust of onbewust, vergeef ik het hen.

Als ik ooit mezelf heb gekwetst, bewust of onbewust, vergeef ik het mezelf.

 

 

See yourself sitting or lying.

Visualise in front of you your parents, grandparents, ancestors.

Visualise behind you your partner, his/her family, your children and grandchildren.

Visualise on your left side your good friends and family.

Visualise on your right side all the people that helped you grow and learn, your teachers, coaches and guides.

Visualise below your body all nature, trees and forest, rivers and oceans, hills and mountains. All people and all animals.

Visualise above you the divine, spirits, guides and loved onces that are with you.

 

Then bring your awareness to your heart and breath towards it. Open your heart and spread your love and light.

(Mentaly) say;

 

May we all be well and happy, peaceful and calm, safe and warm.

May we all be free from worry, anger, danger, fear and suffering.

May we all find phisical, mental, emotional, spiritual and vital happiness.

May no harm come to us, may no difficult come to us.

May we all find peace of mind.

May all our dreams and wishes come true.

May we not be seperated from the good fortune we have attained.

May we all life happily in peace.

 

Forgiveness

If I ever have done something that maight have hurt or harmed you, eighter knowingly or unknowingly, please forgive me.

If you ever have done something that might have hurt or harmed me, eighter knowingly or unknowingly, I will forgive you.

If I ever have done something that might have hurt or harmed myself, eighter knowingly or unknowingly, I will forgive myself.

 

 

1 commentaren

  1. Andre Says:
    May 9, 2013 at 06:48pm

    WOW... dit heeft me diep in mijn hart en ziel geraakt... dank je wel. Er is geen enkele rede om niet iedereen het allerbeste te gunnen. Ik wens daarom ook iedereen – mezelf, familie, vrienden, kennissen, vreemden, vijanden – alle geluk toe. Uit het diepst van mijn hart. Ik laat vandaag alle liefde die ik in me heb vrijelijk stromen. De realiteit is dat er helemaal geen ‘zelf’ is. Hoe hard en/of diep je ook zult graven in je hersenpan, je zult het ‘ego’ niet vinden.

    Veel liefs aan allemaal

Post a comment


U mocht de volgende HTML tags gebruiken: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><pre><code><ul><ol><li><del>


CAPTCHA Image
Reload Image

Ontwikkeld door Slimbytes.nl